SKŁADKI


                         

GLIWICE I CHORZÓW:

 - zajęcia 1 x tygodniu 150 zł/ opłata miesięczna

 - zajęcia 2 x tygodniu 190 zł/ opłata miesięczna

 - zajęcia 3 x tygodniu 250 zł/ opłata miesięczna

 - zawodniczki 250 zł / opłata miesięczna

 

 

Opłaty za zajęcia oraz wpisowe,powinny być dokonywane na rachunek bankowy Uczniowskiego Klubu Sportowego „GLIWICE”

BANK PEKAO S.A. I O./GLIWICE o nr :

40 1240 1343 1111 0010 6963 4717


z dopiskiem w tytule: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ MIESIĄC np. Kasia Kowalska za 04.17

 

Składka za zajęcia próbne to 35 zł dla nowych dzieci przed wypełnieniem deklaracji członkowskiej.

Składki należy wpłacać najpóźniej do 10-go dnia miesiąca !

W przypadku rodzeństwa składki miesięczne wyglądają następująco: pierwsze dziecko 100% skłądki, drugie i kolejne z rodzeństwa ma zniżkę i opłaca składki w kwocie pomniejszonej o 20 zł. Zniżka nie dotyczy opłaty wpisowej.