UKS GLIWICE PROSI O WSPARCIE


PROSIMY O PRZEKAZANIE DAROWIZNY*

Przekaż darowiznę w dowolnej kwocie na cel statutowy KLUBU. Liczymy na wspracie młodych gimnastyczek w ich drodze na szczyt.

* kwotę darowizny można odliczyć od podatku zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

 

Uczniowski Klub Sportowy 'GLIWICE"

ul. Gwarków 44/1
44-122 Gliwice

 

Numer rachunku do wpłat PEKAO S.A. Oddział I w Gliwicach
40 1240 1343 1111 0010 6963 4717

Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe

Uczniowski Klub Sportowy „GLIWICE” zwraca się z uprzejmą prośbą o rzeczowe lub finansowe wsparcie działalności statutowej Klubu z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej, organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, dofinansowań do obozów sportowych, zawodów sportowych.

W zamian oferujemy Państwu :

-reklamę zewnętrzną -umieszczenie logo typu Firmy we wszystkich materiałach promocyjnych zawodów (plakaty, ulotki, programy,zaproszenia)

-podziękowanie wygłoszone w trakcie uroczystości otwarcia/zamknięcia zawodów

-możliwość wręczenia nagród w wybranej kategorii przez przedstawiciela Firmy

-reklamę na stronie internetowej Klubu,

-reklamę wewnętrzną podczas imprez sportowych,

-możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych w trakcie trwania turnieju (kolportaż wśród uczestników lub punkt promocyjny)

 

 

Celem Klubu jest branie czynnego udziału w zawodach na szczeblu regionalnym i krajowym oraz międzynarodowym oraz możliwość organizacji ferii zimowych i letniego obozu sportowego. Dodatkowo priorytetem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport w szczególności gimnastykę artystyczną oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Planowana działalność sportowa Klubu będzie wymagała jednak ponoszenia znacznych kosztów z których ogromem, bez pomocy sponsorów nie będziemy mogli sobie poradzić. Dlatego liczymy na zrozumienie oraz pomoc. Pragniemy osiągać jak najlepsze wyniki sportowe, godnie reprezentować Klub w zawodach sportowych, aby rozsławić nasz Klub i miasto Gliwice.

 

Może za kilka lat, któraś z naszych gimnastyczek osiągnie mistrzostwo sportowe i zdobędzie medal na olimpiadzie i tym samym na zawsze w sercu pozostanie jej pamięć, gdzie zaczynała swoją karierę i jak daleko zaszła.

 

Nie uda się to jednak bez koniecznej i niezbędnej dla nas pomocy finansowej. Dlatego prosimy o wsparcie pieniężne, które można dokonać wpłacając środki pieniężne na rachunek bankowy Klubu prowadzony przez  Bank PEKAO S.A. numer: 40 1240 1343 1111 0010 6963 4717

 

Szczegóły współpracy podawane będą pod numerem telefonu:
Marzena Bartoszewicz - 600 315 371

Dorota Kardyka - 509 290 063